O Odrze

Charakterystyka Odry

Rzeka Odra jest jedną z największych rzek Polski a jej dorzecze wchodzi w skład zlewiska Morza Bałtyckiego. Odra ma 854,3 km długości, z czego 742 km w Polsce.

Źródła Odry znajdują się na terytorium Czech w Oderkich Vrchach, na wysokości 634 m n.p.m. Na obszar Polski, a tym samym Śląska, Odra wpływa 700 m powyżej Chałupek. W granicach województwa śląskiego długość Odry wynosi około 50km, a jej przebieg ma generalnie południkowy układ. Największym miastem regionu, przez które przepływa Odra jest Racibórz. Opisywany teren Odra opuszcza w okolicy miejscowości Turze, poniżej ujścia Rudy wpływając tym samym na teren województwa opolskiego.

Odra płynie przez teren trzech państw: Czech, Polski, Niemiec.

Odra w Polsce przepływa przez województwo: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie.

Odra jako rzeka graniczna: W górnym biegu, pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy, na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym –od ujścia Nysy Łużyckiej- przez 167 km stanowi granicę między Polską i Niemcami.