Nadleśniczy dyskutowali o projekcie Kanału Śląskiego

fot. arch. UMWS Ewa Owczarek-Nowak fot. arch. UMWS Ewa Owczarek-Nowak
W siedzibie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie z Gabrielą Tomik – pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządami spotkali się przedstawiciele nadleśnictw: Kędzierzyn-Koźle, Rybnik, Rudy Raciborskie i Kobiór

W spotkaniu udział wzięli także: dr hab. Damian Absalon, hydrolog, Jakub Stonawski, ekspert ds. gospodarki wodnej oraz Ewa Owczarek-Nowak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło przebiegu Kanału Śląskiego. Gabriela Tomik zwróciła uwagę, że podobnie jak zmienia się planowana lokalizacja kanału, tak zmienia się również sposób jego postrzegania oraz możliwe funkcje. Poza rolą korytarza transportowego Kanał Śląski będzie musiał sprostać wymogom środowiska przyrodniczego, zarządzania kryzysowego (w kontekście łagodzenia skutków suszy i zabezpieczenia powodziowego), a przede wszystkim społeczności: samorządów, mieszkańców, przedsiębiorców. Innymi słowy, niezbędne jest podejście systemowe do tego ambitnego projektu.

Najprawdopodobniej spora część kanału zostanie zlokalizowana na obszarze Lasów Państwowych. Nadleśniczy zadeklarowali współpracę w zakresie opiniowania propozycji przebiegu na terenach leśnych. Równocześnie zasugerowali, że kanał stanowiłby doskonałe źródło wody na wypadek pożarów lasu. Wielki pożar w rejonie Kuźni Raciborskiej, który miał miejsce w 1992 r. i zniszczył blisko 10 tys. ha lasu, pokazał, jak ważny jest szybki dostęp do wody w wypadku wystąpienie ognia w lesie.

Dyskusja, która wywiązała się w drugiej części spotkania, dotyczyła wielu różnych aspektów planowanego przedsięwzięcia, takich jak konflikty przestrzenne, uwarunkowania hydrologiczne, możliwe wpływy planowanej eksploatacji górniczej i wiele innych. Zapewne wiele z tych problemów zostanie wzięte pod uwagę podczas opracowywania kolejnych zlecanych przez ministerstwo dokumentów. Dyskusja dotycząca wyników prac ministerstwa jest wstępnie planowana na początek 2019 roku. Najprawdopodobniej w tym terminie odbędzie się dwudniowa konferencja poświęcona Kanałowi Śląskiemu, w której zorganizowanie zaangażowały się Śląskie Centrum Wody (Uniwersytet Śląski) i Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.