Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030

Uchwała Rady Ministrów  w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”

„Założenia” są dokumentem bardzo ogólnym, ustala cel i priorytety działań podejmowanych przez Rząd

Załączniki
Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030 [PDF 1,7MB]