Skład zespołu doradczego rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Skład zespołu doradczego rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego

 

Lp.

Członek Zespołu

Instytucja / stanowisko

1

Przewodniczący — Henryk Mercik

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

2

Zastępca Przewodniczącego — Ewa Owczarek-Nowak

Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Odry, Wisły i żeglugi śródlądowej; Wydział Ochrony Środowiska UM

3

Zastępca Przewodniczącego — Katarzyna Łabarzewska

Biuro ds. Planowania Przestrzennego UM

4

Sekretarz — Arkadiusz Radło

Wydział Ochrony Środowiska UM

5

Bronisław Karasek

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego

6

Małgorzata Zarychta-Surówka

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego

7

Joanna Przybyszewska — Członek Wspierający

Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Odry Dolnośląski Urząd Marszałkowski

8

Wilhelm Rzehonek— Członek Wspierający

Kapitan żeglugi wielkiej

Ekspert w dziedzinie rozwoju dróg wodnych

9

Zdzisław Wieland

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

10

Andrzej Szczeponek

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Śląski Urząd Wojewódzki

11

Bożena Goldamer-Kapała

Wydział Infrastruktury, Śląski Urząd Wojewódzki

12

Ryszard Kuna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

13

Cezary Pacocha

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

14

Paweł Macha

Urząd Miasta Kuźnia Raciborska

15

Gabriela Tomik

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej"

16

Jerzy Swatoń

Polska Izba Ekologii

17

Paweł Zawartka

Główny Instytut Górnictwa

18

Mariusz Kruczek

Główny Instytut Górnictwa

19

Aleksander Wolski

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

20

Justyna Gorgoń

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

21

Grzegorz Jankowski

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi