"Rzeki w rozwoju przestrzennym"

2018-06-13 (Środa) - 2018-06-14 (Środa)
Katowice

Międzynarodowa konferencja rzeczna

"Rzeki w rozwoju przestrzennym", konferencja popularnonaukowa, organizowana wspólnie ze stroną niemiecką z udziałem prelegentów z Nadrenii Północnje - Westfalii
Załączniki
Program konferencji [352,9kB]
Zaproszenie [146,3kB]