Przygotowania do Roku Odry

Zdjęcie Zdjęcie

W planach konferencje, koncerty, spływy, a także przedsięwzięcia edukacyjne

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie rzeki Odry: Krzyżanowic, Kuźni Raciborskiej, Raciborza, Rudnika, Nędzy i — z uwagi na lokalizację portu rzecznego — Gliwice. Spotkanie to miało związek z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2018 rokiem Odry — Rzeki Pozytywnej Energii.

W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Martyna Starc-Jażdżyk oraz Gabriela Tomik – pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządem.

Podczas spotkania przedstawiono informacje dotyczące inicjatywy Roku Odry, celów tego przedsięwzięcia oraz najważniejszych wydarzeń planowanych w województwie śląskim oraz pozostałych województwach odrzańskich. Sporo uwagi poświęcono działaniom Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej związanym z planowaną modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczególnej dyskusji poddano kwestie planowanej budowy Kanału Śląskiego i polskiego odcinka kanału Koźle – Ostrawa.

Zasadniczym elementem spotkania była dyskusja dotycząca wydarzeń organizowanych w 2018 roku w ramach Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Planowane są m.in. konferencje, koncerty, spływy, a także przedsięwzięcia edukacyjne. Część z tych wydarzeń będzie miała charakter międzyregionalny.

Zebrani stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie zebranie w jednym miejscu informacji o wszelkich atrakcjach związanych z rzeką Odrą i przedstawienie ich w atrakcyjnej formie: mowa tu o ciekawostkach przyrodniczych, urządzeniach gospodarki wodnej, obiektach techniki, a także o elementach dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, włączając w to lokalne podania i legendy dotyczące Odry.