Europejskie porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu

Europejskie porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) przygotowane zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Porozumienie podpisane zostało 19 stycznia 1996 r. w Genewie.

Celem tego dokumentu jest m.in. skoordynowanie działań związanych z rozwojem i budową sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Sieć ujęta w Konwencji AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km i łączy porty 37 krajów europejskich.

Polska ratyfikowała porozumienie w dniu 6 marca 2017 r.

Załączniki
Europejskie porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu [PDF 1,7MB]