Odra i jej główne dopływy w regionie

Przez obszar województwa śląskiego przebiega dział wodny pierwszego rzędu, który dzieli region na dwa, mniej więcej równe fragmenty. Część wschodnia i południowo-wschodnia województwa znajduje się w obrębie dorzecza Wisły, co stanowi 55,4% całej powierzchni województwa, a część zachodnia i północno-zachodnia w obrębie dorzecza Odry 44,4%.

Południowo- zachodnią część regionu stanowi dorzecze górnej Odry, a północna i północno-zachodnia część przypada na fragmenty zlewni Małej Panwi, Liswarty i Warty. Północną część województwa śląskiego odwadnia Warta – trzecia, co do wielkości, rzeka Polski będąca głównym prawym dopływem Odry. Główne dopływy Odry i ich ogólna charakterystyka zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela1. Odra i jej główne dopływy na terenie woj. Śląskiego oraz ich ogólna charakterystyka.

Rzeka

Długość rzeki w granicach województwa [km]

Profil

Powierzchnia dorzecza (po profil) [km2 ]*

Odra

51

po ujście Rudy bez Suminy

1497,2

Olza

42,21

ujście do Odry

479

Piotrówka

26,6

Marklowice

131,4

Pielgrzymówka

7,4

ujście do Piotrówki

59,8

Szotkówka

20,0

ujście do Olzy

196,6

Lesznica

3,5

Godów

88,1

Psina

24,1

ujście do Odry

559,7

Sumina

28,7

ujście do Odry

118,3

Ruda

50,4

ujścia do Odry

416,4

Nacyna

13,4

Ujście do Rudy

70,1

Bierawka

40,1

Tworóg Mały

219,8

Kłodnica

54,5

Łany Małe

867,2

Bytomka

22,3

ujście do Kłodnicy

144,5

Mała Panew

59,00

Krupski Młyn

655

Stoła

23,0

ujście do Małej Panwi

239,1

Warta

132,8

Niwiska Dolne

4025,9

Liswarta

94,1

ujście do Warty

1557,7

* Powierzchnie dorzecza podane dla obszaru Polski
Źródło: Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.