Konkurs: Odra – Rzeka Pozytywnej Energii

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Biblioteka Śląska w Katowicach ogłosiły konkurs na plakat naukowy

„W mediach, a przez to w powszechnej świadomości, temat rzeki pojawia się najczęściej przy okazji powodzi lub zagrożeń – za mało jest o jej gospodarczej, przemysłowej czy kulturotwórczej roli. Stąd pomysł, by przypomnieć i przedstawić jej znaczenie w dziejach rozwoju naszego kraju, a zarazem pokazać, jak intensywnie jej obecność wpływa na nasze życie” – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Celem Konkursu jest promowanie wśród mieszkańców województwa śląskiego Odry jako rzeki o szczególnym potencjale, stanowiącej przyrodnicze, kulturalne i przemysłowe dziedzictwo regionu, skierowanie uwagi uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego na rzekę Odrę jako oś rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich oraz wsparcie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Konkurs adresowany jest wyłącznie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie województwa śląskiego, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Szkoła może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń, zespoły szkół (łączące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) mogą dokonać dwóch zgłoszeń w ramach każdej kategorii (łącznie cztery zgłoszenia). Prace można składać do 15 czerwca br.

W każdej z dwóch kategorii komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sfinansowane z budżetu Województwa Sląskiego o wartości: I miejsce – 7000 zł, II miejsce – 5000 zł, III miejsce – 3000 zł oraz wyróżnienie – 1000 zł. Laureaci pierwszej nagrody z każdej kategorii będą mogli wygłosić referaty podsumowujące wykonane prace podczas konferencji organizowanej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 11 października 2018 roku przez Urząd Marszałkowski w ramach Roku Odry — Rzeki Pozytywnej Energii.

Linki do stron zewnętrznych
Wszystkie informacje w regulaminie konkursu