Komitet Honorowy

W skład Komitetu Honorowego Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 wchodzą (kolejność alfabetyczna):

 1. Mariusz Bochenek – Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego
 2. Krzysztof Bojda – Prezes Fundacja Hobbit
 3. Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 4. Marek Cebula – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich
 5. Dariusz Chmura – Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu Wrocławskiego
 6. Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
 7. Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
 8. Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 9. Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry
 10. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 11. Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 12. Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 13. Wiesław Klimkowski – Prezes PCC Rokita S.A.
 14. prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – Rektor Politechniki Wrocławskiej
 15. Elżbieta Marszałek – Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej
 16. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 17. Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 18. Roman Potocki – Przewodniczący Konwentu Powiatów Dolnośląskich
 19. Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 20. Rafael Rokaszewicz – Prezydent Głogowa
 21. Ewa Rzewuska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 22. Martyna Starc- Jażdżyk – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego
 23. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 24. Jerzy Wcisła – Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych
 25. Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 26. Kamil Zaremba – Prezes Fundacji OnWater