Kolejne spotkanie w sprawie żeglugi śródlądowej w regionie

Zdjęcie Zdjęcie
Pod przewodnictwem członka Zarządu Województwa Śląskiego Henryka Mercika obradował zespół ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego

Tym razem uczestnicy spotkania rozmawiali o opracowaniu dotyczącym analizy sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej Rzeki Wisły. Dokument powstaje na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będzie on miał na celu uzupełnienie informacji o transporcie śródlądowym, jego powiązaniach i wpływie na inne sektory gospodarki i transportu. Wyniki analizy będą wykorzystane przede wszystkim w procesie przygotowania programów modernizacji śródlądowych dróg wodnych, analiz kosztów i korzyści oraz innych opracowań wymaganych przy ubieganiu się o środki na realizację inwestycji w ramach rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T. W ramach tej części posiedzenia dyskutowano m. in. o mocnych i słabych stronach, a także szansach i zagrożeniach transportu wodnego śródlądowego w odniesieniu do pozostałych rodzajów transportu.

W drugiej części spotkania poruszona została kwestia wyboru przebiegu drogi wodnej w odniesieniu do walorów przyrodniczych. Przybyli goście mogli zapoznać się z przyrodniczymi walorami województwa śląskiego oraz potencjalnym wpływem na te walory przebiegu drogi wodnej.

Kolejne posiedzenie zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego zostanie zwołane po wakacjach.