Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych

Dokument opracowany przez MGMiŻŚ, zawiera informacje o śluzach żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się z drogami wodnymi, o portach, przystaniach i nabrzeżach, miejscach limitujących głębokości tranzytowe itp. Opracowanie daje pogląd o skali i zakresie potrzebnych działań

Załączniki
Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym [PDF 11,4MB]