Forum Odrzańskie

Zdjęcie Zdjęcie
Coroczna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Czesko-Morawskiego odbyła się w czeskim Bohuminie

Konferencja ta od lat stanowi platformę dyskusji umożliwiającą wymianę informacji i poglądów o rzece Odrze, jej walorach i potencjale oraz o możliwościach ich wykorzystania. Forum zostało objęte patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Na spotkanie przybyli samorządowcy z Polski i Czech, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem swoich firm w oparciu o potencjał rzeki Odry. Nie brakło przedstawicieli urzędów wojewódzkich oraz ministerstw obydwóch krajów.

Samorząd Województwa Śląskiego reprezentowali: Zastępca Przewodniczącego Sejmiku – Janusz Wita i Radna Aniela Jany.

W tym roku szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom jak:

  • założenia i wyniki Studium wykonalności korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba opracowanego na zlecenie strony czeskiej
  • aktualny stan przygotowania dokumentacyjnego modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej i harmonogram prac na najbliższe miesiące i lata
  • polsko-czeski projekt promujący turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie potencjału rzeki Odra OK: ogólne założenia i towarzyszące projekty infrastruktury
  • rozwijanie odrzańskiej turystyki rowerowej
  • ochrona przyrody a gospodarcze wykorzystanie rzek
  • rentowność projektów związanych z rozwojem turystyki odrzańskiej