Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030

Ekspertyza obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnego stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce i nakreśla perspektywy ich rozwoju. Publikacja podsumowuje wnioski z istniejących badań i opracowań.

Stanowiła bardzo istotny wkład w przygotowanie dokumentu strategicznego „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r.

Załączniki
Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 [PDF 19,9MB]